Piatok, 21 Január 2022
História

Obec Kecerovský Lipovec vznikla na východnej strane panstva Lipovec, ktorá pri delení v roku 1282 pripadla synom Alexandra. Obec dostala to isté pomenovanie ako mali vtedajšie Kecerovské Kostoľany, čiže Lipovec. V roku 1367 sa dnešný Kecerovský Lipovec uvádza ako Vyšný Lipovec.

Po vymretí Alexandrovej línie rodu Aba sa Kecerovský Lipovec dostal do rúk Petra de Dobi a Mikuláša, syna Štefana de Vayda, ktorí ho držali už v roku 1406.

Podľa údajov portálneho súpisu z roku 1427 bol Kecerovský Lipovec v rukách Juraja Doby. Obec mala 15 port. V tom čase sa sčítavali porty a porta je brána, ktorá vedie z hospodárskej usadlosti na ulicu. V jednej takejto hospodárskej usadlosti mohlo žiť aj 30 ľudí. Zvyčajne sa to však prepočítava na 5 ľudí. V toku 1427 teda v súčasnom Kecerovskom Lipovci žilo minimálne 75 ľudí.

V roku 1427 bolo v Kecerovsciach 7 a pol porty a žili tu ešte aj 4 želiari.

Podľa decimálneho registra z roku tu žilo 14 poddaných sedliakov a sedem želiarov. Prevažná väčšina ich mien bola slovenského pôvodu a v dedine sa rozprávalo po slovensky.

Na začiatku 18. storočia, keď väčšina dedín v dôsledku protihabsburských stavovských povstaní a moru ostala vyľudnená, Kecerovský Lipovec táto pohroma nepostihla. V roku 1715 tu žilo 9 poddanských rodín, 8 znich malo mená slovenského pôvodu. Aj lexikón z roku 1773 uvádza obec ako slovenskú.

Genéza názvu obce:

1367 - poss. Felselipolch
1406 - poss. Felseulipolch
1427 - Lyppolch
1498 - Felsewlypolch
1567 - Lypolcz
1578 - Lypolcz
1585 - Lypolcz
1601 - Lypolcz
1773 - slovensky: Keczerowsky Lipowecz, maďarsky: Keczer Lipócz
1808 - slovensky: Lipowec, maďarsky: Keczer Lipócz
1903 - slovensky: Lipovec, Lipovce, maďarsky: Keczerlipócz
1906 - slovensky: Ľipouce, Ľipovec

Spracované podľa údajov knihy Branislava Varsika - Osídlenie Košickej kotliny.